เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : การแข่งขันซูโม่ (SUMMER GRAND SUMO)

0
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : การแข่งขันซูโม่ (SUMMER GRAND SUMO)
กลาง พฤษภาคม
การแข่งขันซูโม่ (Summer Grand Sumo)

กรุงโตเกียว ภูมิภาคคันโต (Tokyo,Kanto Area)

ข้อมูลทั่วไป

การแข่งขันซูโม่ รอบที่ 3 ในโตเกียวเป็นเวลา 15 วัน
นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้