เทศกาลประจำฤดูร้อน : การแข่งขันซูโม่ รอบที่ 4

0
เทศกาลประจำฤดูร้อน : การแข่งขันซูโม่ รอบที่ 4

กลาง กรกฎาคม
การแข่งขันซูโม่

จังหวัดนาโงย่า ภูมิภาคจูบุ (Nagoya,Chubu )

 

ข้อมูลทั่วไป

การแข่งขันซูโม่ รอบที่ 4 ในนาโงย่าเป็นเวลา 15 วัน
นักท่องเที่ยวก็สามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้